Tổ chức chương trình nghỉ mát cho cán bộ, cnv Công ty tại Long Hải
  • Tổ chức chương trình nghỉ mát cho cán bộ, cnv Công ty tại Long Hải