Sơ lược công ty

Công ty cổ phần Địa ốc 7 nguyên trước đây được thành lập vào năm 1981 có tên là Xí nghiệp Vật tư theo quyết định số 174/QĐ.UB ngày 31/8/1981;
Năm 1988 được đổi tên thành Công ty Vật liệu Xây dựng theo quyết định số 26/1/QĐ.UB ngày 12/12/1988 do UBND TP Hồ Chí Minh cấp.
Trải qua quá trình hoạt động bổ sung ngành nghề, Công ty Vật liệu Xây dựng được chuyển thành Công ty Vật Liệu và Xây dựng trực thuộc Sở Nhà đất theo quyết định số 235/QĐ.UB ngày 15/12/1992 của UNND TP. Hồ Chí Minh.
Tại Quyết định số 5935/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh ngày 29/11/2004 chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Địa ốc 7 hoạt động cho đến nay.


Tên giao dịch quốc tế:

Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẨN ĐỊA ỐC 7
Tên tiếng Anh 7 REAL ESTATE JOIN – STOCK COMPANY
Tên viết tắt RES7
Logo  
Trụ sở chính  94 – 96 Tòa nhà Resco, đường Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Điện thoại  (84-28) 38 279 461
 Fax  (84-28) 38 279 465
 Website  www.resco7.com.vn
 Email  resco7@resco7.com.vn