Hưởng ứng tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Với mục đích tiếp tục thúc đẩy hành động, nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) của người sử dụng lao động, người lao động, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã lên kế hoạch triển khai các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018.

Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCN, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động trong các phân xưởng, đội, tổ sản xuất. Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn; thực hành sơ cứu, cấp cứu. Thực hiện nghiêm công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, xử lý các vi phạm về ATVSLĐ, PCCN.