Lĩnh vực hoạt động

Cho đến thời điểm này, Công ty cổ phần Địa ốc 7 hoạt động trong các lĩnh vực:

 • Sản xuất gạch các loại (không hoạt động tại trụ sở). Kinh doanh vật liệu xây dựng.
 • Xây dựng công trình nhà ở và trang trí nội thất.
 • Liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước khai thác mặt bằng.
 • Mua nhà hư hỏng đầu tư sửa chữa nâng cấp để kinh doanh.
 • Xây dựng các công trình công nghiệp, đường nội bộ trong khu dân cư.
 • Môi giới bất động sản. Kinh doanh nhà. Kinh doanh bất động sản.
 • Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, quản lý bất động sản.
 • San lắp mặt bằng. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hệ thống thoát nước.
 • Trang trí nội thất.
 • Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, vật tư máy móc – thiết bị ngành xây dựng (trừ tái chế phế thải, gia công cơ khí, xi mạ điện và không sản xuất vật liệu xây dựng tại trụ sở)
 • Khai thác cát, đá, sỏi, đất san lấp. Bán buôn vật liệu.
 • Vận tải hàng hóa đường thủy, đường bộ nội địa.
 • Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.