Cơ cấu tổ chức

1. Sơ Đồ Tổ Chức

picture1

2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của RES7 là những cán bộ có kinh nghiệm quản lý lâu năm, có tầm ảnh hưởng quan trọng kinh doanh và đầu tư bất động sản. Đây là một thế mạnh của RES7 và cũng từ lợi thế này, RES7 định hướng mô hình tổ chức nhân sự dựa trên sự linh hoạt của chiến lược, sự cạnh tranh của thị trường và kinh nghiệm quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty.

Hội đồng Quản trị:

 1. Phạm Thị Hồng Hạnh
  • Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 2. Nguyễn Thị Thu
  • Thành Viên Hội đồng Quản trị
  • Cử nhân Kinh tế
 3. Ông Phạm Hồng Hải
  • Thành Viên Hội đồng Quản trị
  • Cử nhân Tin học
 4. Ông Nguyễn Lạc Long
  • Thành Viên Hội đồng Quản trị
  • Cử nhân quản lý kinh tế

3. Ban Tổng Giám đốc

Tổng giám đốc là người có tài năng lãnh đạo vượt bậc, người đã đưa công ty qua những bước thăng trầm trong sự phát triển của thị trường bất động sản của đất nước.

 • Phạm Thị Hồng Hạnh
  • Tổng Giám Đốc
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

 

4. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát công ty RES7 bao gồm những cán bộ có bề dày kinh nghiệm trong việc giám sát, kiểm định các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng của công ty. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ nhằm giúp các cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị và quản lý điều hành công ty.

Thành viên Ban Kiểm soát:

 1. Ông Lê Công Trứ
  • Trưởng Ban Kiểm soát
  • Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế
 2. Ông Võ Trung Thứ
  • Thành viên Ban Kiểm soát
  • Kỹ sư xây dựng

 

5. Kế Toán Trưởng 

Kế Toán Trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán, phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế Toán Trưởng còn là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm, sao cho hợp lý nhất.

 • Chung Tú Ngân 
  • Kế toán Trưởng
  • Cử nhân Kinh tế

 

6. Các Phòng ban chuyên môn

Các phòng ban trong Công ty Cổ phần Địa ốc 7 bao gồm các cán bộ chủ chốt, những người có khả năng đặc biệt trong việc chỉ đạo, lên kế hoạch và sử dụng nhân sự, cùng với Tổng Giám Đốc, đã cồng hiến hết mình vì sự nghiệp phồn thịnh của cả tập thể và sự thịnh vượng của khách hàng.

 1. Bà Chu Lê Thanh Hà
  • Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 1. Ông Lê Công Trứ
  • Trưởng phòng Kỹ thuật
  • Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế
 1. Bà Phạm Thị Chiến
  • Trưởng phòng Tổ Chức – Hành chính
  • Cử nhân Luật